Gallup Clifton Strengths Mentoring

Wrodzone talenty nie są o tym, CZY coś zrobisz, tylko JAK to będziesz robić, CO Ci sprawia przyjemność a co zabiera radość.  

Współpraca ze mną na bazie interpretacji i wdrożenia praktycznego testów Gallupa może odbywać się w trzech wariantach:

 1. Gallup Mentoring dla Rodziców i Dziecka (20+)
 2. Gallup Mentoring 1:1 zawodowy i osobisty
 3. Gallup Mentoring dla zespołu i lidera

Gallup Mentoring dla Rodziców i Dziecka (20+) – poznajmy się na nowo

Taka współpraca to moje ostatnie odkrycie i ogromna satysfakcja z efektów. Sama jestem mamą i wiem, jak często dzieci nie rozumieją dobrej intencji, którą jako rodzice mamy oraz jak często nasze własne ambicje i talenty chcemy przełożyć 1:1 na nie – dla ich dobra, oczywiście. Jakże często myślimy:

W życiu zawodowym pomagam obcym ludziom, a moje własne dziecko nie chce słyszeć, co do niego mówię, nie chce moich rad. Nie rozumie mojej dobrej intencji i tego, że cokolwiek robię, robię z miłości. 

Ano. nie rozumie. Czasem więc musi wejść ktoś zupełnie z zewnątrz, byście oboje się zrozumieli, słuchali i usłyszeli – na nowo.

Jestem też córką. Zdarzało mi się myśleć o moich rodzicach w kategorii ich błędów wychowawczych. Na szczęście, ten etap mam bardzo daleko za sobą, bo dobra relacja z rodzicami, to podstawa szczęśliwego życia – jak bardzo byśmy tej racji od siebie nie odpychali. Teraz patrzę na nich z perspektywy talentów i dobrej intencji i bardzo to dobrze robi nam wszystkim. 

Pozwól mi Wam pomóc, bo wydaje się (tak mówią moi klienci/tki) mam do tego talent. Test Gallupa i matryca rodzinna to najlepszy prezent, jaki możecie sobie zrobić, by poprawić komunikację, wzajemne zrozumienie i … dobrą wolę po dwóch stronach. 

Jak będziemy pracować:

 • Kupujemy test dla Was – Rodzic/e i dziecko/ci lub tylko dziecko (ustalimy to) 
 • Robicie testy Gallupa (koniecznie 34 talenty) i podsyłacie mi wyniki 
 • Brief telefoniczny od zleceniodawcy/ni – omówimy cel i problem, z którym przychodzisz, żebym lepiej “wyłapała” gdzie Wasze talenty się łączą i rozdzielają
 • Sesja 1:1 trwa ok. 2-godziny z każdym z Was osobno -dziecko i rodzic/e. Odnosimy osobisty zestaw talentów Gallupa do zachowań, priorytetów, sposobu myślenia i komunikacji, w odniesieniu do wyników pozostałych osób w rodzinie. 

Moje klientki (statystycznie kobiety częściej wpadają na ten dobry pomysł) twierdzą, że poznają się w rodzinie na nowo z innej dobrej strony.

Ważne1: Zapraszam do mnie z dziećmi tylko dorosłymi, powyżej 20 roku życia, które weszły już w świat pracy zawodowej i smakują samodzielnego, dorosłego życia.  

Ważne2: Dla mnie ten mentoring to poczucie misji, bo kto mnie zna, wie, że mam silne i dobre relacje z rodziną i uważam, że bardzo świadomie na nie pracuję. Wiem, jakie to ważne, ile to mi siły daje oraz jak wielu trudnych sytuacji w okresie dojrzewania dzieci udało sie uniknąć. Chociaż.. jeszcze wiele przed nami… 🙂 Chcę się więc dzielić tą wiedzą najlepiej jak potrafię, jednak to od Was zależy, jak to wdrożycie w życie. 

Taka współpraca to moje ostatnie odkrycie i ogromna satysfakcja z efektów. Sama jestem mamą i wiem, jak często dzieci nie rozumieją dobrej intencji, którą jako rodzice mamy oraz jak często nasze własne ambicje i talenty chcemy prze

Mentoring Gallupa 1:1 – zawodowy i życiowy

Planujesz zrobić test Gallupa? Odezwij się do mnie, poradzę Ci, jaki wariant wybrać i jak się przygotować mentalnie do samego testu. 

Każdy test da Ci wynik i raport. W internecie jest naprawdę mnóstwo dobrych materiałów do poczytania o każdym z nich. Z doświadczenia jednak widzę, że nie wystarczy wiedza o moich talentach, a szersza perspektywa i odniesienie tych talentów do innych ludzi i doświadczeń. Omawiając ze mną swój wynik badania, skorzystasz z mojego doświadczenia pracy już z wieloma osobami, które mają wybrane talenty jak Ty. Będę umiała się do nich odnieść na konkretnych przykładach działania ich mocnych i słabych stronach, relacji z innymi talentami, ich linią obrony przed prawdą i odrzuceniem (bo i tak się często objawiają wybrane talenty. 

Podczas 2 godzinnego spotkania omówimy:

 • wzmocnienie samoświadomości własnych talentów – ich mocnych i słabych stron 
 • omówienie wpływu talentów na samoocenę, czynniki stresogenne, wellbeing, styl komunikacji, współpracy i przywództwa  
 • sugestie rozwojowe w obszarze rozwoju świadomej kompetencji swoich mocnych stron, czego efektem będzie wyższa samoświadomość i lepsza współpraca na linii lider – zespół, lider-lider, zespół – zespół, człowiek – człowiek.
 • sugestie rozwoju zawodowego zgodnego z własnymi talentami – od wykonywaną pracę po środowisko sprzyjające Twojemu lepszemu samopoczuciu.
 • na pewno wejdziemy na tematy holistycznego podejścia do zdrowia. Jestem certyfikowaną trenerką mindfullness oraz od lat praktykuję holistyczne podejście do zdrowia na sobie i rodzinie – i… mam powody, żeby twierdzić, że to działa. 
 • Ustalimy, czy chcesz więcej spotkań, by móc pracować ze mną nad zmianą – zderzenie ze mną Twoich sytuacji życiowych pomoże Ci w podejmowaniu decyzji.

Jestem bardzo praktyczna w podejściu do talentów, osadzam je do konkretnych przykładach, wyłapuję je z Twojego stylu myślenia i mówienia. Analizuję konkretne Twoje zachowania z Tobą, by móc pomóc Ci się lepiej zrozumieć oraz pracować ze sobą. A że przy okazji też mam naturę oświeconej hedonistki, to zrobię co w mojej mocy, byś poczuł(a) magię miłości do siebie i świata! <3  

Warsztaty Gallupowe zespołowe łączone z mentoringiem 1:1

 • Dla lidera/ki, który chce dobrze zapoznać się z nowym zespołem (nowe miejsce pracy).
 • Dla zespołu, który ma nowego lidera/kę to świetny onboarding do lepszego poznania się i dobrej przyszłej współpracy. 
 • Dla zespołu, który ma gorszy okres we współpracy – brakuje sukcesów, jest dużo kłótni interpersonalnych, które nie prowadzą do realizacji wspólnych celów i poczucia dumy. 
 • Dla zespołu, którego lider/ka jest trudną osobowością, co wzmaga stres i rotację w zespole. 
 • Wreszcie dla zespołów, które po prostu chcą się poznać inaczej, by odzyskać na nowo energię do działania. 

Proponuję:

 • Warsztat 6 godzinny zespołowy, gdzie odszyfrujemy kolory osobowości, na bazie matrycy zespołowej talentów Gallupa oraz zdefiniujemy nasze mocne strony i nowy kodeks zachowań, by zespół zbliżyć do siebie. 
 • Mentoring 1:1 z każdym członkiem/nią zespołu, by pogłębić jego / talenty w odniesieniu do siebie oraz do zespołu 
 • Dla liderki/a zespołu dodatkowo spotkanie podsumowujące:
  • rekomendacje co do talentu w zespole 
  • jak pracować z wybranymi talentami by osiągać cele liderskie 
  • jakiego talentu warto szukać, by wesprzeć zespół kompetencyjnie 
  • co warto w sobie rozwijać, by budować skuteczne przywództwo dla tego konkretnie zespołu 

Korzyści warsztatów Gallupa dla zespołu:

 • Z perspektywy lidera/ki – to najlepszy prezent, jaki może zrobić dla swojego zespołu. Tak mówią moje klientki i klienci! 🙂 
 • Dostrzeżenie wielu nowych możliwości rozwoju – szlifowanie talentów i przekuwanie w mocne strony
 • Zmiana nastawienia pracowników ze skupiania się na błędach i problemach na skupienie się na rozwijaniu talentów i mocnych stron każdej osoby w zespole
 • Doskonała okazja do lepszego poznania się – pozytywny wpływ na relacje wewnątrz zespołu
 • Integracja – wzrost wzajemnego zaufania i szacunku
 • Zrozumienie indywidualnych różnic pod względem talentów i rozwijanie kreatywnych sposobów wzajemnego uzupełniania się,
 • Zaangażowanie zespołu w budowanie zespołu opartego na mocnych stronach – łączenie celów biznesowych z talentami zespołowymi,
 • Lider/ka otrzymuje skuteczne narzędzie do lepszego zrozumienia wewnętrznej motywacji każdego pracownika oraz osiągania celów wspólnych poprzez wykorzystanie 100% potencjału w ludziach.

Moje praktyczne doświadczenie z testami Clifton Strengths (Gallup)

Od 2016 r. aktywnie analizuję, kształcę się, praktykuję i wdrażam w życie osobiste i zawodowe praktyczną analizę testów Clifton Strengths (Gallup), a czasem 16 osobowości, DISC, FRIS, Learning Agility i właściwie każdy inny, bo jest w nich duża analogia. 

 • Wdrożyłam podejście rozumienia talentów w zespole Absolvent Consulting, w którym byłam liderką – od świadomego podejścia do rekrutacji talentów, po rozwój zespołu i poprawianie jakości komunikacji między nami. 
 • Jako interim manager, zrealizowałam 2 roczne komercyjne projekty “People & Culture” do firm powyżej 100 osób, bazujące na podejściu gallupowym. Z każdą z tych firm dalej współpracuję. 
 • Poprowadziłam kilkanaście warsztatów zespołowych, gdzie pracowaliśmy na wspólnej matrycy talentów Gallupa, zrozumieniu mocnych stron zespołu, wkładu jednostki w zespół, ich wpływu na kulturę organizacji oraz skutecznej i otwartej na różnorodność komunikacji między nimi. Wszystkie oceniane wysoko przez uczestników jak i liderów/ki. 
 • Wdrożyłam podejście Gallupowe do procesu rekrutacji, onboardingu, kulutry organizacji i procesu exit – każdy proces HR w firmie zyskał na jakości szacunku do różnorodności
 • Blisko 100 wyników testów Gallupa przeszło przez moją analizę w relacji indywidualnej i zespołowej. Kilkadziesiąt sesji mentoringowych 1:1 za mną, gdzie omawialiśmy, jaki wpływ mają telenty na osobowość, komunikację, relacje, skuteczność, stres i inne emocje, które mocno wpływają na nasze poczucie dobrostanu.

Najważniejsze dla mnie są rekomendacje od moich klientów i klientek, że zmieniam ich życie na lepsze <3 W lutym 2024 zrobię certyfikację Gallup Global Strengths Coach – by moje doświadczenie praktyczne i hobbystyczne poprzeć także odpowiednią certyfikacją.  

Czym jest talent według definicji instytutu Gallupa?

 • Co to jest talent?
 • Czym się różni talent od mocnych stron i stylu życia?
 • W czym możesz być dobry/a?
 • Czy zaleta jest wadą jednocześnie?
 • Dlaczego samoświadomość własnych talentów jest ważna dla mnie oraz dla innych? 
 • Jak praktycznie wykorzytać wynik testu Gallupa?
 • Czy wiesz co Cię wyróżnia na tle innych? 
 • Korzystając ze swoich talentów i tego w czym masz szansę być najlepszy, możesz działać z łatwością i bez napinania, bo talent to Twój naturalny sposób reagowania na określonego rodzaju informacje, sytuacje i ludzi. A może wydaje Ci się, że nie masz żadnych talentów i w niczym nie jesteś wyjątkowy?

Instytut Gallupa przez niemal 30 lat przeprowadził miliony wywiadów poszukując informacji o talentach potrzebnych do osiągnięcia doskonałości w różnych rolach zawodowych. Wyniki tej analizy pozwoliły zidentyfikować talenty ponad 150 różnych rolach w tym wybitnych menedżerów/ek i osób pracowniczych. Test talentów Instytutu Gallupa – Clifton Strengths (wcześniej znanego jako Clifton StrengthsFinder) mierzy obecność 34 cech zwanych talentami w 4 domenach. Talenty w naturalny sposób predysponują do określonego odbioru i przetwarzania rzeczywistości, a tym samym osiągnięć na pewnych polach. Najsilniejsze, najbardziej dominujące talenty danej osoby cechują się największą dynamiką, ułatwiają najszybsze uczenie się i mają największy wpływ na jej zachowanie i osiągnięcia. Zbiór określonych talentów ma duży wpływ na kulturę organizacyjną firmy, poprzez jawne i utajnione preferowane zachowania w zespole. 

Rozumiesz Talenty? Wskaźniki szybują w górę!

Wg. licznych badań instytutu Gallupa, który regularnie mierzy ilościowo wpływ swoich metod badawczych na świadome przywództwo, top teamy i inkluzywną kulturę organizacyjną, gdy rozumiesz talenty w firmie, efektywność pracowników wzrasta o 14%, gdy ludzie lepiej się rozumieją i komunikują inkluzywnie, umieją korzystać z talentów własnych oraz uzupełniać je talentami innych osób. Absencja jest niższa o 81%, gdy w ludziach wzrasta satysfakcja z wykonywanej pracy i odczuwalny rozwój każdego dnia. Nawet najmniej ulubione zadania – idą łatwiej i szybciej. Rotacja zmniejsza się o 65%, gdy wzrasta poczucie bezpieczeństwa, dopasowania do zadań, doceniania i komunikacji z szacunkiem. Zaangażowanie klientów tymczasem wzrasta o 10%, bo dzisiejszy klient/ka chętniej kupuje od osób, które pracują z pasją i zaangażowaniem. To razem daje 23% ogólnej rentowności firmy i 100% lepszą satysfakcję z siebie, osób współpracujących oraz osiąganych celów biznesowych. 

Sukces zespołu zależy od tego, na ile jego członkowie są wszechstronni, na ile potrafią się komunikować i dopasować, by unikać kłótni interpersonalnych i uwalniać strach, a nie unikać dyskusji merytorycznych i stanu flow.

Firmy osiągają większe sukcesy w zakresie zaangażowania i poprawy wyników biznesowych, gdy traktują swoje zespoły jako interesariuszy własnej przyszłości i przyszłości firmy. Oznacza to skupienie się na konkretnych działaniach związanych z zarządzaniem zmianą i wynikami, takich jak wyjaśnianie oczekiwań związanych z pracą, zapewnianie ludziom tego, czego potrzebują do wykonywania pracy, zapewnienie rozwoju i promowanie pozytywnych relacji ze współpracownikami.

Według raportu Gallupa o stanie globalnego miejsca pracy: raport 2022, większość siły roboczej w USA (65%) nie jest zaangażowana w swoją pracę oraz deklaruje, że nie lubi swojej pracy. Stanowi to istotne ryzyko rotacji, retencji, braku innowacyjności, nadużyć i działań prowadzących firmę nawet do bankructwa na tak konkurencyjnym i dynamicznie zmieniającym się rynku #VUCA

Wielu pracowników i pracownic głośno deklaruje, że nie godzi się na pracę w organizacji, która nie traktuje swoich ludzi strategicznie priorytetowo. Dla liderów/ek oznacza to, że zarządzana świadomie kultura zaangażowania nie jest już opcją – jest pilną potrzebą.

Jak wykonać test Gallupa?

 • Testy kupujesz na stronie Gallupa. Rekomenduję inwestycję w wersję testu z odkrytymi 34 talentami. Uważam, że wszystkie pozostałe wersje (TOP5 czy TOP10) są stratą pieniędzy. 
 • Jeśli wolisz kupić testy przeze mnie (z powodów rozliczeniowych z firmą) – bez problemu tak możemy zrobić. Doliczę prowizję 20% za tę oparację.
 • Na stronie instytutu wybierz najbliższą Ci wersję językową testu. To nie czas na weryfikację znajomości języków obcych – skup się na treści, test jest dobrze przetłumaczony na wiele języków, z dużą dbałością o jakość tłumaczenia. 
 • Zapewnij sobie wolny czas w skupieniu. Badanie CliftonStrenghs z założenia wykonuje się raz w życiu. 
 • Nie zagłębiaj się w charakterystykę talentów przed wypełnieniem testu. 
 • Unikaj neutralnych odpowiedzi. 
 • Bądź ze sobą szczery/a i nie odpowiadaj, jak byś chciał/a, żeby było, tylko jak jest naprawdę.
 • Zadbaj o Twój stan mentalny w czasie wypełniania testu – skupienie, spokój i zaplanowany czas bardzo pomogą w wybraniu odpowiedzi.
 • Z wynikiem testu – zapraszam do mnie! 🙂 
Contact Us
Akceptacja polityki prywatności
Skip to content