Dlaczego nie należy nazywać kompetencji społecznych „miękkimi”?

W dzisiejszym świecie biznesu, kompetencje miękkie obejmują umiejętności interpersonalne, komunikacyjne i emocjonalne, podczas gdy kompetencje twarde dotyczą zazwyczaj specjalistycznej wiedzy, umiejętności technicznych i umiejętności merytorycznych w danej dziedzinie. Jednakże, granica między nimi często się zaciera, ponieważ sukces w pracy wymaga zarówno umiejętności technicznych, jak i zdolności interpersonalnych.

Terminologia „kompetencje miękkie” lub „miękkie umiejętności”jest więc myląca i nieadekwatna do istoty tych umiejętności. A że słowa mają moc, to dobrze zrozumiemy ich wagę i rozmawiajmy o nich właściwie. 

Określenie „miękkie” sugeruje, że te umiejętności są mniej istotne lub mniej wymagające niż umiejętności „twarde”. Jednakże, w kontekście przywództwa, kompetencje miękkie są często decydujące. Liderzy muszą być nie tylko technicznie kompetentni, ale także zdolni do budowania relacji, motywowania zespołu i radzenia sobie z złożonymi sytuacjami interpersonalnymi. Określenie „miękkie” może więc prowadzić do niedoceniania tych kluczowych umiejętności, co w efekcie może obniżać ich znaczenie w kontekście oceny kompetencji liderskich. 

W rzeczywistości, kompetencje miękkie są często tym, co wyróżnia wybitnych liderów od przeciętnych, ponieważ umożliwiają im budowanie zaufania, efektywną komunikację i skuteczne zarządzanie ludźmi.

Kompetencje społeczne obejmują szeroki zakres umiejętności, takich jak:

  • Komunikacja interpersonalna: Umiejętność efektywnej komunikacji zarówno w relacjach biznesowych, jak i osobistych.
  • Empatia: Zrozumienie i współodczuwanie uczuć oraz perspektyw innych osób, co jest kluczowe dla budowania silnych relacji.
  • Współpraca: Praca w zespole, umiejętność dzielenia się zasobami, wspierania innych i osiągania wspólnych celów.
  • Rozwiązywanie konfliktów: Umiejętność radzenia sobie z konfliktami w sposób konstruktywny, z poszanowaniem uczuć i perspektyw wszystkich stron.
  • Liderowanie: Zarządzanie ludźmi, motywowanie, inspiracja i prowadzenie do osiągania celów.

Te umiejętności są kluczowe dla liderów w biznesie. 

Zamiast być traktowane jako dodatek do twardych umiejętności, kompetencje społeczne są fundamentem skutecznego przywództwa. Liderzy z silnymi kompetencjami społecznymi mają zdolność budowania zaufania, motywowania zespołu do osiągania wspólnych celów, oraz rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny.

Jednakże, ważne jest również zauważenie, że kompetencje społeczne nie są tylko pożądane dzisiaj, ale również są kluczowymi elementami kompetencji przyszłości. Światowe organizacje, takie jak Światowe Forum Ekonomiczne czy Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, podkreślają znaczenie kompetencji społecznych w dynamicznym i coraz bardziej złożonym świecie biznesu.

W raportach dotyczących przyszłości pracy i kompetencji, takich jak „Future of Jobs Report” Światowego Forum Ekonomicznego, kompetencje społeczne są wymieniane jako kluczowe umiejętności, które będą kluczowe w przyszłym rynku pracy. Znaczenie tych umiejętności będzie rosło wraz z postępem technologicznym i zmianami w sposobie pracy.

Źródło: The Future of Jobs Survey uses the World Economic Forum’s Global Skills Taxonomy.

Nie mów "kompetencje miękkie". Mów kompetencje społeczne.

Pracując mentoringowo już z ponad 100 osób, na bazie ich raportu talentów Gallupa, mogę powiedzieć z głębokim przekonaniem, że wielu/wiele bardzo mądrych i merytorycznych ludzi, którzy mają ogromny potencjał intelektualny do robienia rzeczy wielkich, cierpią na brak sukcesu i zrozumienia przez innych, gdy brakuje im w zestawie top10 talentów kompetencji społecznych lub nie umieją świadomie nad nimi pracować (bo to w dużym stopniu jest wyuczalne!! tylko musisz chcieć). 

Z perspektywy lidera/ki – jeśli chcesz osiągać sukcesy – w pojedynkę tego nie zrobisz. Jeśli znajdziesz chociaż jeden zawód lub projekt, którego sukces można osiągnąć w pojedynkę – daj mi znać, pogadajmy. Osobiście – nie znalazłam. 

Reasumując, zamiast nazywać kompetencje społeczne „miękkimi”, powinniśmy je traktować z należytym szacunkiem i doceniać ich fundamentalne znaczenie zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości. Kompetencje społeczne nie są miękkie – są kluczem do sukcesu w dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu oraz niezbędnym elementem adaptacji do zmian w przyszłości.

Chcesz popracować nad swoimi talentami społecznymi? 

Zapraszam z wynikiem badania Clifton Strengths 34 Gallupa na sesję mentoringową. Napisz do mnie. 

Dodaj komentarz

Skip to content