Dlaczego nie należy nazywać kompetencji społecznych „miękkimi”?

woman walking passes graffiti

W dzisiejszym świecie biznesu, kompetencje miękkie obejmują umiejętności interpersonalne, komunikacyjne i emocjonalne, podczas gdy kompetencje twarde dotyczą zazwyczaj specjalistycznej wiedzy, umiejętności technicznych i umiejętności merytorycznych w danej dziedzinie. Jednakże, granica między nimi często się zaciera, ponieważ sukces w pracy wymaga zarówno umiejętności technicznych, jak i zdolności interpersonalnych. Terminologia „kompetencje miękkie” lub „miękkie umiejętności”jest więc myląca i nieadekwatna do istoty tych umiejętności. A że słowa mają moc, to dobrze zrozumiemy ich …

Czytaj dalej

Skip to content