Multipotencjalność: Siła wielu talentów

W dzisiejszym dynamicznym świecie, pełnym zmian i różnorodnych możliwości, pojęcie multipotencjalności staje się coraz bardziej istotne. Multipotencjalność to stan, w którym jedna osoba posiada wiele talentów, zainteresowań i umiejętności. To zdolność do angażowania się i doskonalenia w różnych dziedzinach, co często prowadzi do kariery zawodowej pełnej różnorodności i osiągnięć. Jednakże, choć multipotencjalność niesie ze sobą wiele pozytywów, to także może stanowić wyzwanie zarówno dla jednostki, jak i dla otoczenia.

Multipotencjalność to zjawisko psychologiczne. To pojęcie nie jest nowe, lecz w ostatnich latach zyskało na popularności, zwłaszcza w kontekście zmieniającego się rynku pracy i elastyczności zawodowej.

Podłoże naukowe multipotencjalności można prześledzić w kontekście teorii wielorakich inteligencji autorstwa Howarda Gardnera. Gardner podkreśla różnorodność umiejętności i zdolności ludzi, podzielił inteligencję na kilka rodzajów, takich jak inteligencja lingwistyczna, matematyczna, muzyczna czy interpersonalna. Multipotencjalność wynika z tego, że ludzie nie są ograniczeni do jednej dziedziny, lecz posiadają zdolność rozwijania się w wielu obszarach jednocześnie.

Inny aspekt naukowy to również koncepcja teorii chaosu i nieliniowości, które mogą wpływać na rozwój jednostki. Osoby o multipotencjalności często wykazują nieliniowy rozwój, w którym zdolności i zainteresowania mogą zmieniać się w trakcie życia w sposób trudny do przewidzenia. To może prowadzić do pozytywnych zmian i sukcesów, ale także do wyzwań i frustracji.

Podsumowując, multipotencjalność to zjawisko psychologiczne, które ma swoje korzenie zarówno w teorii wielorakich inteligencji, jak i koncepcji nieliniowego rozwoju jednostki. To zdolność jednostki do rozwijania się w wielu obszarach jednocześnie, co może przynosić zarówno korzyści, jak i wyzwania.

Z mojego doświadczenia pracy mentoringowej z wynikami Gallupa wynika, że multidyscyplinarność często chodzi w parze z konkretnymi talentami*.

Z domeny strategicznego myślenia:

 • intelection / intelekt
 • learner / uczenie się
 • Input / Zbieranie
 • Futuristic / Wizjoner
 • Ideation / Odkrywczość

Z domeny wywierania wpływu:

 • Activator / Aktywator 
 • Activator / Aktywator 
 • Maximizer / Maksymalista 
 • Woo / Czar

Z domeny egzekucyjnej

 • Achiver / Osiąganie
 • Restorative / Naprawianie 
 • Arranger / Organizator 

*Oczywiście, wszystko zależy w jakiej kolejności i w jakim “towarzystwie” innych talentów występują ww talenty. Wymaga to indywidualnego podejścia przy analizowaniu Twojego wyniku CliftonStrengths 34.  

Multipotencjalność koresponduje z wyjątkową zdolnością do łączenia różnych dziedzin i perspektyw. Osoby o tej cechują się kreatywnością i innowacyjnością, co przekłada się na unikalne podejście do rozwiązywania problemów i generowania nowych pomysłów.

Posiadanie wielu talentów umożliwia elastyczność w karierze zawodowej. Multipotencjalne jednostki są zdolne do dostosowywania się do zmian na rynku pracy i podejmowania różnorodnych wyzwań. To czyni ich bardzo poszukiwanymi pracownikami i przedsiębiorcami.

Multipotencjalność sprzyja zdobywaniu głębokiej wiedzy na różnorodne tematy. To umożliwia holistyczne podejście do życia, a także może prowadzić do wypracowania innowacyjnych rozwiązań, łączących elementy z różnych dziedzin.

Osoby multipotencjalne mogą czasami doświadczać trudności z wybieraniem ścieżki kariery lub skoncentrowaniem się na jednym obszarze. To może prowadzić do uczucia znudzenia do powtarzalnych zadań, zagubienia i niepewności. Osoby takie wybierają częściej pracę projektową, częściej zmieniają pracę, by stymulować swój mózg nowymi wyzwaniami. 

Społeczeństwo często oczekuje, że każdy z nas powinien wybrać jedną ścieżkę i rozwijać się w jednym obszarze. Jest przekonanie, że osoba z pasją do jednego zagadnienia od dzieciństwa jest bardziej poukładana. Osoby o wielu talentach mogą odczuwać presję społeczną, co może wpływać na ich samoocenę lub nie wykorzystywanie własnego potencjału w pełni. Mogą utknąć nieszczęśliwi w jednym zawodzie lub pracy, co nie da im poczucia głębokiego spełnienia zawodowego i osobistego.

Zbyt wiele zobowiązań i projekty w różnych dziedzinach mogą prowadzić do przeciążenia i ryzyka wypalenia. Znalezienie równowagi pomiędzy różnymi zainteresowaniami może stanowić wyzwanie.

Jeśli masz w procesie rekrutacji osobę, która zmieniała pracę co 2-3 lata – warto zapytać, jaki był powód tych zmian. W odpowiedzi powinno się ujawnić, czy masz doczynienia z multipotencjalnością. W takim przypadku warto pamiętać, że ta osoba będzie potrzebowała pracy mniej monotonnej, lub zatrudniamy ją do stworzenia czegoś nowego i gdy to powstanie, będzie trzeba pomyśleć o nowych wyzwaniach dla niej. Lub pamiętajmy, by taką osobę ciągle stymulować nowymi wyzwaniami intelektualnymi w pracy, poprzez projekty cross-firmowe lub wdrażanie w firmie innowacji. 

Multipotencjalność wymaga świadomego samorozwoju. Rozważ regularne okresy refleksji, podczas których analizujesz swoje cele i zainteresowania. To pomoże Ci skoncentrować się na priorytetach.

Ustal elastyczne cele, które pozwalają na rozwijanie się w różnych obszarach. To pozwoli Ci wykorzystać swoje różnorodne talenty, unikając jednocześnie presji jednoznacznego sukcesu w jednej dziedzinie.

Znajdź grupy lub ludzi, którzy zrozumieją twoją multipotencjalność. Wspólnota może być doskonałym źródłem wsparcia emocjonalnego i inspiracji.

Multipotencjalność to nie tylko cecha, ale również droga do wielowymiarowego i satysfakcjonującego życia. Pracując świadomie nad swoimi talentami i zainteresowaniami, możemy osiągnąć harmonię pomiędzy różnymi obszarami życia, zyskując zarówno satysfakcję zawodową, jak i osobistą.

Ja jestem multipotencjalna świadoma, dlatego wybrałam dla siebie taką a nie inną dalszą drogę zawodową, która zapewnia mi ciągłą naukę, dużą różnorodność i stymulowanie moich potrzeb ciągłego uczenia się. 

Zapraszam do nie na mentoring z Twoim wynikiem Gallupa! 

Porozmawiajmy o tym! 🙂 

Dodaj komentarz

Skip to content